Personvernerklæring

Loe Rørprodukter AS policy for behandling av personopplysninger i kundedatabase.

Loe Rørprodukter AS kundedatabase inneholder navn og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass) av selskapets viktige forretningsforbindelser.

Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne overvåke sine leveranser og raskt kunne kontakte sine forretningsforbindelser hvis behovet skulle oppstå.

Kontaktinformasjon brukes også til teknisk rådgivning.

I tillegg bruker Loe Rørprodukter AS sin kundedatabase for direkte markedsføring til kunder for å informere dem om sine nye produkter og produkt oppdateringer.

Kundedatabasen oppdateres minst årlig og gammel kontaktinformasjon korrigeres eller slettes.

De registrerte har rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv og rett til å kreve at deres opplysninger korrigeres eller slettes.

De regisserte har rett til å nekte at deres kontaktinformasjon brukes til direkte markedsføring ved å velge “Avregistrere” på markedsføring e-post.

De registrerte kan kontakte personvernkoordinator ved Loe Rørprodukter AS angående alle spørsmål om behandling av deres kontaktinformasjon og utøvelse av deres rettigheter.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

Tlf.: 22 39 69 00

postkasse@datatilsynet.no